MGG Design

GG
MGG Design
Автор
G. Georgiev

Тренирай мозъка

Занимателни игри и пъзели упражнение на паметта!
Тренирайте своята наблюдателност, реакция и кратковременната си памет.
Стимулирайте мозъната активност. Засилете паметта си.

Име:

English

Игри

color sudoku
Цветно
судоку
кръстословици
Кръсто-
словици
unify
Уеднакви
цвета
unify
Уеднакви
цвета 2

Запомни
цвета

Цветови
двойки

Числова
поредица

Открий
числата

Открий
квадрати
Spots
Открий
цветовете
Spots
Пъзел

GG
Още
игри